(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen)

- Naar Tuneon Design SRL, Michael Werner, nr. 290, 457208 Românaşi, Roemenië, e-mail: tuneon382@gmail.com:

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/
het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.